ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 34 - Δεκέμβριος  2020


Περιεχόμενα:


  • Ευαγγελία Σκαράκη, Σταμάτιος Παπαδάκης, "Η ενίσχυση φωνημικής επίγνωσης παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη χρήση ταμπλετών."
  • Αναστασία Σταματάκη, Μαρία Αμπαρτζάκη, "Η χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης για την Εξ’ Αποστάσεως Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία: Μία μελέτη περίπτωσης"
  • Μαρία Ζωγράφου, Νικόλαος Ζαράνης, "Διαδικτυακές Πρακτικές Εφήβων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης"
  • Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης, Μιχαήλ Καλογιαννάκης, "Αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου της Αντίστροφης Τάξης σε μαθητές της Α΄ Λυκείου και προτάσεις για την εφαρμογή της σε συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας."
  • Γεώργιος Ελευθεράκης, Μιχάλης Λιναρδάκης, "Ανάλυση αποκρίσεων ηλεκτρονικής εξέτασης μέσω στατιστικών υποδειγμάτων της θεωρίας απόκρισης ερωτήματος (IRT)"
  • Ευαγγελία Τζαγκουρνή, "Η ξενόγλωσση διδασκαλία της Αγγλικής με την χρήση Ψηφιακής Αφήγησης στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών"


Τεύχος 34
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.