Ειδική έκδοση ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ (Τεύχος 21-22) για ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηCopyright © 2013-2017 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.


Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) για Εκπαιδευτικούς. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 150 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί σε σενάρια διδασκαλίας με την χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Από το 1983 πρώτη η ΕΜΕ με σεμινάρια μακράς διάρκειας επιμόρφωσε περισσότερους από 2000 καθηγητές θετικών επιστημών στην Πληροφορική, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ανέλαβε πρωτοποριακά την διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το παρόν ειδικό διπλό τεύχος του Αστρολάβου περιέχει 16 εργασίες - σενάρια διδασκαλίας που αναπτύχτηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων του Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης και κρίθηκαν για δημοσίευση από την επιστημονική επιτροπή του ΚΕΝΕΤΕ (Κέντρο Νέων Τεχνολογιών της ΕΜΕ).

Η ΕΜΕ πιστεύει ότι η παρούσα  ειδική έκδοση του Αστρολάβου  θα βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στο σημαντικό της έργο. Αυτό το τεύχος αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό καθώς περιέχει τις προδιαγραφές για την παραγωγή και συγγραφή πρότυπων σεναρίων διδασκαλίας των μαθηματικών.

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού προγραμματίζει ένα ειδικό τεύχος με μικρό-σενάρια - διδακτικές παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευόμενους με χρήση ψηφιακού υλικού και του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία σύνδεσης με τα προγράμματα  σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης


Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής Αστρολάβου
Μανώλης Κρητικός
Επίκουρος Καθηγητής
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών